Nová verzia XFree86 4.6.0

18.05.2006 | 10:22 | Patrik Pomichal | Novinky

Vyšla nová verzia XFree86 4.6.0. Nová verzia opravuje viacero chýb a aj jednu bezpe?nostnú chybu. Ide o chybu pri alokovaní pamäte pre vä?šie pixmapy, ke? sa sú?asne používa viacero inštancií X servera. Opravené sú aj viaceré chyby v súvislosti s ATI, ale aj s NVidia kartami. Kompletný zoznam chýb nájdete na stránke XFree86.