Nová značka od IBM - ThinkMobile

21.02.2013 | 12:30 | dodoedo | Novinky

IBM spustilo intenzívne pretláčanie a implementáciu svojej novej značky ThinkMobile do mobilného prostredia v oblastiach "business enterprise mobility". IBM hovorí, že takýto rozvoj mobilných apps môže pomôcť svojim firemným (IBM) zákazníkom k rastu príjmov, a stať sa konkurencieschopnejšími v súčastnosti. Prostredníctvom ThinkMobile nástrojov sa pomôže spoločnostiam navrhnúť a postaviť aplikácie orientované na zákazníka, ktoré znižujú prevádzkové náklady, alebo pomôcť spoločnostiam rozvíjať ich podnikanie a proces inovácie. Spoločnosť IBM bude podporovať vývoj aplikácií a správu zariadení pre všetky hlavné platformy smartfónov, vrátane Android, iOS, Windows Phone 8 a BlackBerry. Napríklad nová verzia AppScan rozšíri svoje testovanie zraniteľností už aj na iOS aplikácie.