Nová zraniteľnosť OpenSSL

10.07.2015 | 08:16 | Andrej Lacho | Novinky

Našla sa nová zraniteľnosť OpenSSL ktorá umožňuje Man-in-the-Middle-Attack.

Týka sa to iba verzií: 1.0.1n, 1.0.1o, 1.0.2b, and 1.0.2c

Zdroj