Nové ARM nástroje pre podporu riešení optimalizácie energeticky účinného sofvéru pre Linux a Android vývojárov

29.02.2012 | 14:57 | dodoedo | Novinky

ARM oznámilo na podujatí "Embedded World 2012", nové nástroje pre podporu riešení optimalizácie energetickej spotreby bežiaceho sofvéru pre Linux a Android vývojárov. Nové ARM Energy Probe používa ARM Streamlin Performance Analyzer na zachytenie dát, týkajúcich sa spotreby energie bežiaceho softvéru. To umožňuje vývojárom vizualizáciu a optimalizáciu vplyvu ich softvéru na energetickú spotrebu systému. Zvýšené požiadavky na mobilitu, ekologické povedomie a prudko rastúce náklady na energie vo svete, to všetko teraz pomohlo pretvoriť elektronický priemysel v posledných rokoch do takej podoby, že sa pátra po čo najlepšej energetickej účinnosti systému t.j. čo najvyšší výkon, pri čo najmenšom množstve disipovaného tepla.