Nové BSD systémy - RoFreeSBIE a Midnight BSD

14.08.2006 | 20:38 | LukoV | Novinky

Akoby sa roztrhlo vrece s BSD systémami - po FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Frenzy, OliveBSD, PC-BSD, DesktopBSD a DragonFlyBSD tu máme ?alšie dva, ktoré boli ohlásené na DistroWatch Weekly. Sú nimi: MidnightBSD a RoFreeSBIE. MidnightBSD je nový OS založený na FreeBSD. Jeho cie?om je vytvori? jednoduchý BSD systém s grafickým inštala?ným programom. RoFreeSBIE je FreeBSD-based live CD/DVD s KDE a WindowMaker-om s možnos?ou inštalácie na HDD s použitím BSD inštalátora. RoFreeSBIE podporuje viacero jazykov ako sú angli?tina, talian?ina, francúzština, ruský jazyk, španiel?ina, portugal?ina a nem?ina.

  • doplnujuce informácie 20.08.2006 | 23:58
   skywaker   Návštevník
   http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_BSD_operating_systems
  • RE: Nové BSD systémy - RoFreeSBIE a Midnight BSD 15.06 | 10:21
   Avatar ydv8521   Používateľ

   Hey buddies, i am appreciate this posting. the great tutorial page is available in here for using this restore windows 10 service, it is provide a simple way for securing your device data. there i am create a backup folder and easily restore this in system.