Nové BSD systémy - RoFreeSBIE a Midnight BSD

14.08.2006 | 20:38 | LukoV | Novinky

Akoby sa roztrhlo vrece s BSD systémami - po FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Frenzy, OliveBSD, PC-BSD, DesktopBSD a DragonFlyBSD tu máme ?alšie dva, ktoré boli ohlásené na DistroWatch Weekly. Sú nimi: MidnightBSD a RoFreeSBIE. MidnightBSD je nový OS založený na FreeBSD. Jeho cie?om je vytvori? jednoduchý BSD systém s grafickým inštala?ným programom. RoFreeSBIE je FreeBSD-based live CD/DVD s KDE a WindowMaker-om s možnos?ou inštalácie na HDD s použitím BSD inštalátora. RoFreeSBIE podporuje viacero jazykov ako sú angli?tina, talian?ina, francúzština, ruský jazyk, španiel?ina, portugal?ina a nem?ina.

    • doplnujuce informácie 20.08.2006 | 23:58
      skywaker   Návštevník
      http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_BSD_operating_systems