Nové číslo EDRi-gram newsletter - Number 11.17

23.09.2013 | 16:45 | dodoedo | Novinky

Nedávno vyšlo nové číslo EDRi-gram newsletter - Number 11.17, tento EDRi-gram newsletter sa vydáva ako 2-týždenník informácií z oblasti digitálnych civilných práv v Európe. Jeho čítaním si rozširujte obzor poznania.