Nové O'Caml 3.12.0 je venované pamiatke Robin Milnera

03.08.2010 | 13:51 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia O'caml 3.12.0, moderného objektovo - orientovaného funkcionálneho programovacieho jazyka pre všeobecné účely. Nová verzia O'caml 3.12.0, ktorá je venovaná pamiatke profesora Robin Milnera z Computer Laboratory v Cambridge, nositeľa Turingovej ceny, je k dispozícii na stiahnutie na serveri caml.inria.fr.