Nové ovládače v MESA pre Radeon R300

23.08.2022 | 16:46 | redhawk1975 | Nová verzia

Stručne zvýšil sa výkon a zoptimalizoval ovládače.

total instructions in shared programs: 155488 -> 149176 (-4.06%)
instructions in affected programs: 126672 -> 120360 (-4.98%)
helped: 1530
HURT: 123

total presub in shared programs: 8226 -> 7983 (-2.95%)
presub in affected programs: 970 -> 727 (-25.05%)
helped: 25
HURT: 13

total temps in shared programs: 20841 -> 20617 (-1.07%)
temps in affected programs: 3492 -> 3268 (-6.41%)
helped: 207
HURT: 65

total lits in shared programs: 4328 -> 4196 (-3.05%)
lits in affected programs: 558 -> 426 (-23.66%)
helped: 39
HURT: 30

Celé to dosiahol úpravou cca 300 riadkov kódu.

Kompletný merge request je tu

Pre zaujímavosť ide o grafické karty kololo roku 2003 generácia 9xxx a X1xxx. Mnohé sú ešte na zbernici AGP

Zdroj: Phoronix