Nový akcelerovaný renderovací backend pre Servo

19.02.2016 | 09:55 | Miroslav Bendík | Novinky

Do nového browser enginu Servo bola začlenená podpora akcelerovaného renderovania cez GPU. Servo je v porovnaní s doteraz používaným geckom podstatne rýclejšie a vďaka použitiu rustu menej náchylné na pamäťové chyby.

Zdroj: Phoronix