Nový PDF interpret v Ghostscripte

01.08.2022 | 06:42 | Miroslav Bendík | Novinky

Ghostscript od verzie 9.56.1 využíva nový PDF interpret napísaný v C. Predchádzajúce verzie interpretovali PDF pomocou postscriptu. Kvôli nedostatku developerov ovládajúcich postscript bolo problematické implementovať nové funkcie PDF do Ghostscriptu.

Zdroj: ghostscript.com