Nový prístup McAfee k zabezpečeniu pred rootkit malware

14.09.2011 | 11:29 | dodoedo | Novinky

McAfee v spolupráci s Intel vytvorilo nový prístup k zabezpečeniu pred rootkit malware. McAfee DeepSAFE je technológia, spolupracujúca s konkrétnym hardvérom a fungujúca pod úrovňou daného operačného systému.