Nový repozitár pre NVIDIA ovládače pre Fedora Linux

21.01.2015 | 13:54 | dodoedo | Novinky

Nový repozitár pre NVIDIA ovládače pre Fedora Linux sa volá fedora-nvidia.repo a je umiestnený na serveri negativo17.org. Opis určitých odlišností týchto balíčkov od balíčkov RPMFusion nájdeš aj spolu s postupom inštalácie repozitára tamtiež.