Nový rozsiahly kyber-špionážny útok Cloud Atlas zasiahol hlavne Rusko

12.12.2014 | 19:46 | dodoedo | Novinky

Nový rozsiahly kyber-špionážny útok "Cloud Atlas" zasiahol hlavne Rusko a tiež Kazachtan, Bielorusko, Indiu a tiež Českú republiku.

Útočníci vytvorením free-kont na CloudMe, ktoré prebrali úlohy "command-and-control" serverov pravdepodobne zneužili službu CloudMe na špionáž strojov bežiacich pod MS Windows..