O čo tu ide?

09.10.2011 | 21:38 | dodoedo | Novinky

Keď som písal na linuxos.sk správičku o malware infekcii, kedy "Keylogger" infikoval riadiace systémy amerických bezpilotných bojových strojov, ešte som fakt nevedel, čo všetko sa objaví v tejto súvislosti na Internete. Od podozrenia, že "keylogger" je vlastne (samostatná) časť monitorovacieho systému, implementovaná sektorom DoD kvôli sledovaniu práce operátorov týchto strojov na základniach Air Force, až po informáciu v jednej odpovedi na túto konštrukciu, v ktorej jej autor upozorňuje na použitie (!!) VLC POD WINDOWS (!!) na prenos obrazu letiaceho bojového stroja ku operátorom (pozri si video na pozícii 12:35). Tak to je už silná káva a preto sa objavovali informácie o prípadoch, že keď sa v boji našli zachované notebooky patriace Talibanu, že na nich boli video-sekvencie obrazov, snímaných letiacimi bojovými bez-pilotnými strojmi. No, ako by povedala moja babka keby žila: "Pán Boh s nami a zlé preč ...".