O kernel moduloch v Ruste na workshope Kangrejos 2022

Vývojári Andreas Hindborg a Linus Walleij prezentovali na worksope Kangrejos 2022 skúsenosti s vývojom kernel modulev v Ruste. Išlo konkrétne o ovládač NVMe a filesystem server 9P.

Zdroj: lwn.net