O kernel moduloch v Ruste na workshope Kangrejos 2022

15.09.2022 | 18:01 | Miroslav Bendík | Zaujímavý článok

Vývojári Andreas Hindborg a Linus Walleij prezentovali na worksope Kangrejos 2022 skúsenosti s vývojom kernel modulev v Ruste. Išlo konkrétne o ovládač NVMe a filesystem server 9P.

Zdroj: lwn.net