Objavená zraniteľnosť pre WPA2 zabezpečenie wi-fi protokolu

25.03.2014 | 13:57 | dodoedo | Novinky

Objavená zraniteľnosť pre WPA2 zabezpečenie wi-fi protokolu súvisí s opakujúcim sa krokom de-overovania (de-authentication) v nastavení bezdrôtovej siete. Tento krátky krok (musia sa pravidelne znovu overovať zariadenia a zakaždým zdieľať nové kľúče) ponúka pre votrelca, s príslušnými hackerskými nástrojmi prístupný vstupný bod v podobe dočasných zadných vrátok. Ako dočasné riešenie pre citlivých užívateľov sa odporúča filtrovať prístup zariadení na router nastavením MAC adries povolených zariadení.