Oficiálne Archlinux mirror

01.09.2010 | 19:45 | xenol | Novinky

Rád by som dal do všeobecnej pozornosti nové slovenské Archlinux mirror dostupné cez http a ftp. Pre použivanie daného mirrora je potrebne pridať do súboru /etc/pacman.d/mirrorlist tieto riadky "Server = http://mirror.ynet.sk/pub/archlinux/$repo/os/$arch" a "Server = ftp://mirror.ynet.sk/pub/archlinux/$repo/os/$arch". Taktiež bola podaná žiadosť o zaradenie medzi oficiálne mirrory, takže neskor by sa malo mirror objaviť v rámci balíka pacman-mirrorlist. Pre záujemcov o GNU/Hurd distribúciu je projekt Archhurd, pochádzajúci z komunity Archlinuxu, možné nájsť cez http a ftp. Hardware a konektivitu poskytlo OZ Ynet, za co by som sa im chcel touto formou poďakovať.