Okrem hacknutia kernel.org, bola zistená aj penetrácia do niektorých domácich systémov vývojárov

02.10.2011 | 16:09 | dodoedo | Novinky

Vývojár linuxového jadra Greg Kroah-Hartman, v súvislosti s hacknutím štruktúry kernel.org serverov uviedol v LKML, že sa zistila aj penetrácia votrelca do niektorých systémov vývojárov jadra, čo dokazuje širší zámer útoku na kernel.org. Bezpečnosť je prioritou, a preto Greg vyzýva všetkých vývojárov linuxového jadra na bezpečnostné otestovanie svojich systémov a v threade podáva aj niekoľko dôležitých tipov a doporučení, ako by mali vývojári postupovať pri testovaní svojich domácich systémov. Medzitým intenzívne pokračuje výskum hackingu štruktúry kernel.org, a taktiež Greg sľúbil napísať správu o dokončení všetkých prác. Ohľadom hacknutia štruktúry kernel.org serverov, sme písali prednedávnom v správe na linuxos.sk. Vývojár H. Peter Anvin píše (tamtiež) o potrebe vygenerovania nových PGP / GPG kľúčov.