Opatrne pri sieťovom používaní firmvérovo upravenej Sony PS3 konzoly

18.02.2011 | 11:14 | dodoedo | Novinky

Podľa informácii na ps3-hacks.com sa začalo sieťové zisťovanie firmvérovo upravených Sony PS3 hráčskych konzol, ktoré pravdepodobne nastáva pri pripojení sa hráča do hráčskej siete Play Station Network (PSN). Vo výstražnom email, následne posielanom na adresu hráča sa daná osoba upozorňuje, že nastalo porušenie Medzinárodného autorského práva a z čoho vyplýva, že môžete čeliť aj právnym krokom zo strany Sony a zákazu prístupu do PSN. Preto treba opatrne pristupovať ku každému sieťovému pripojeniu takejto PS3 konzoly do I-netu.