Open Access - online dostupnosť vedeckých publikácií formou free of charge

05.02.2012 | 19:02 | dodoedo | Novinky

Po ukončení štúdia a pri písaní monografií, mnoho vedcov stojí pred ťažkú ​​voľbu, ako postupovať pri jej zverejnení - dať ju do vydavateľstva, ktoré uhradí náklady na publikáciu, ale tento článok/monografia bude k dispozícii len s predplatným vybraného časopisu, alebo publikovať sám, a takto úplne alebo čiastočne zaplatiť svoje publikácie. Našťastie pre autorov, existujú špeciálne granty a organizácie, ktoré sú pripravené pomôcť. Vydavateľstvo InTech prezentuje nový model vydávania vedeckých/odborných publikácií, umožňujúci vedcom a odborným pracovníkom publikovať online svoje výsledky výskumov, práce a knihy a užívateľom zasa dostupnosť vedeckých publikácií online formou free of charge. Nová forma publikovania, presne v duchu tradícií slávneho open-source modelu pre tvorbu kódu, má názov Open Access. Zoznam účastníkov fondu Gold Open Access, ktorý bol zriadený na pokrytie nákladov pri publikovaní takýchto monografií je uvedený tu .