Open Invention Network kupoval patenty

24.05.2006 | 11:59 | Patrik Pomichal | Novinky

Open Invention Network získala 3 dôležité patenty z oblasti vývoja aplikácií, a to patenty na interaktívny vývojový systém, systém na prekladania do inkrementálneho byte kódu a na reprezentáciu dát pre jazykový softvérový vývoj. Open Invention Network (OIN) je organizácia, ktorú tvoria IBM, Novell, Philips, Red Hat a Sony. Bola vytvorená na podporu Linuxu, a to spôsobom vytvorenia vhodného ekosystému pre jeho vývoj. Týmto sa snažia zaisti? kontinuitu vývoja, ?o pomáha používate?om, dodávate?om softvéru a pri h?adaní trhov a investorov. Bližšie informácie nájdete v tla?ovej správe.

    • typo 24.05.2006 | 17:25
      NasaK   Návštevník
      Red Hat and Sony.. Copy&Paste rulez.. ;o)