Open Scraper Október 2017

05.10.2017 | 00:13 | kdurechova | Komunita

Scrapre sú malé programy, ktoré údaje z rôznych verejne dostupných zdrojov transformujú do štruktúrovanej formy, čím ich sprístupnia na ďalšie použitie.

Použitá je platforma morph.io, ktorá podporuje jazyky: Perl, Python, Ruby, PHP, a Node.js.

Na stránke akcie nájdete zadania a ďalšie informácie.

SOIT a OpenData.sk sa tešia na vaše pull requesty.

V rámci Hacktoberfestu - akcie na podporu otvoreného softvéru, môžete za 4 pull requesty dostať tričko.