Open-source GPU Linux ovládače s TTM a Xen virtualizácia

26.08.2011 | 12:10 | dodoedo | Novinky

Vývojár Konrad Rzeszutek Wilk (Oracle) pracuje na zlepšení situácie pre GPU memory management vo virtualizovaných prostrediach (Xen). V konečnom dôsledku to má totiž umožniť open-source GPU Linux ovládačom, ktoré používajú TTM (Translation Table Maps) v pamäťovom manažmente linuxového jadra, korektne pracovať v Xen virtuálizácii. Je k dispozícii zostava patchov - TTM DMA pool v1 - ktoré pracujú s Nouveau a Radeon ovládačmi a pre hardvér PowerPC, IGPs, PCI-E GPUs, s rôznymi IOMMU-jednotkami a iné.