Open-Transactions má podobu Cypherpunk C++ toolkit-u pre demokratizáciu narábania s financiami

10.02.2014 | 12:13 | dodoedo | Novinky

Open-Transactions (OT) je ľahko-použiteľná, finančná knižnica pre krypto a digitálne hotovosti, vrátane klientského rozhrania API, pracovného serveru, a testovacej "peňaženky" v podobe GUI / príkazového riadku. Softvérovo predstavuje Cypherpunk C++ toolkit. Pozri si aj OT príručku.