OpenSSH zraniteľnosť môže viesť k úniku kľúčov

16.01.2016 | 17:00 | LUcoRP | Bezpečnosť

BEzpečnostná firma Qualys uverejnila správu, podľa ktorej chyba v SSH môže viesť až k úniku klientských privátnych kľúčov. Bezpečnostný bug je založený na nezdokumentovanej vlastnosti nazývanej "roaming", ktorá existuje od verzie 5.4, vydanej 5. 3. 2010 a novších. Bližšie informácie k zistenej chybe nájdete priamov zdroji správičky.

Zdroj: LinuxInsider.com