Oracle spušta nový projekt pre OpenJDK – Nashorn

28.11.2012 | 14:23 | dodoedo | Novinky

Oracle spúšťa nový projekt pre OpenJDK – Nashorn. Riešenie predstavuje nové natívne "JavaScript engine" pre OpenJDK. Jeho cieľom je implementovať vysoko výkonné a ľahké JavaScript runtime, tak aby bežalo na Java Virtual Machine (JVM). JavaScript aplikácie tu môžu bežať samostatne, prostredníctvom JSR 223 API.