oRouter - Linux box umožňujúci zabezpečený Wi-Fi prístup do Tor-siete

05.05.2014 | 12:07 | dodoedo | Novinky

Kay Anar a Gilad Shai predstavili svoj oRouter - Linux box (Raspberry Pi-like minipočítač), ktorý vám umožňuje zabezpečený Wi-Fi prístup do Tor-siete. Vytvára linuxový Wi-Fi router, zabezpečujúci anonymitu na Internete. Je určený pre tých užívateľov, ktorí si Tor riešenie nechcú inštalovať do svojho PC, alebo pre užívateľov iPhone na prístup do Tor sietí. Domovská úvodná stránka projektu.