Otestujte si váš Google/Yandex email

11.09.2014 | 09:32 | dodoedo | Novinky

V súvislosti s únikom veľkého množstvo hesiel pre užívateľské učty služieb Google a Yandex si otestujte, či náhodou nebolo vaše heslo odcudzené.