Otvorené štandardy pre informačné systémy verejnej správy v SR

30.05.2009 | 15:37 | Branislav Poldauf | Novinky

Podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Metodického pokynu k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy nepatrí formát doc. k povoleným textovým súborom. Preto sa tieto dokumenty automaticky konvertujú napríklad do formátu PDF. Školy, ako súčasť štátnej správy nemôžu vyžadovať odovzdanie prác vo formáte .doc a musia prijať napríklad formát .odt alebo .pdf . Správa použila tieto zdroje: Výnos MF, Metodický pokyn MF, Portál právnych predpisov.