OWASP Mutillidae II - web-aplikácia na účely výuky web-hackingu

14.10.2013 | 11:08 | dodoedo | Novinky

OWASP Mutillidae II je free open-source web-aplikácia, používaná pre účely výuky web-hackingu tak, že je v kóde aplikácie zámerne vytvorená zraniteľnosť, inštalovateľná na Linux a Windows (s použitím LAMP, WAMP a XAMMP), teraz je predinštalovaná v programoch SamuraiWTF, Rapid7, Metasploitable-2 a OWASP BWA.