PC-BSD 1.2RC1

10.07.2006 | 18:53 | Martin | Novinky

8. júla bolo vydané PC-BSD 1.2RC1. Ako pri každom release candidate resp. bete sa odporú?a skúša? iba na testovanie a nie na prácu. Novú 1.2 verziu o?akávame koncom júla 2006. Otvorené bolo fórum pre slovenských užívate?ov PC-BSD. Pracuje sa aj na slovenskom webe.