PeerTube v4.2

08.06 | 12:35 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Platforma pre zdieľanie videí PeerTube vo verzii 4.2 pridáva podporu editácia videí, podrobnejšie štatistiky, možnosť ukladať permanentné / opakované vysielanie a ďalšie novinky a opravy. Podrobnosti sú zverejnené v oznámení a changelogu.

Zdroj: joinpeertube.org (oznámenie)