Pharo 10

05.04.2022 | 17:38 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Bola vydaná verzia 10 programovacieho jazyka a vývojového prostredia Pharo. Nová verzia je zameraná hlavne na zlepšenie stability a vylepšenie prostredia. Veľkosť obrazu bola zmenšená o 10% (z 66MB na 58MB). Riešených bolo viac než 600 problémov. Podrobný zoznam zmien je zverejnený v changelogu.

Zdroj: pharo.org