PHP 5.6

31.08.2014 | 17:22 | Stanislav Hoferek | Novinky

Oficiálne vyšlo PHP vo verzií 5.6. Prehľad zmien a noviniek, ako i informácie o kompatibilite nájdete na stránke php.net.