PHP bug vážne ohrozuje web-stránky v CGI mode

11.06.2012 | 12:12 | dodoedo | Novinky

PHP bug vážne ohrozuje všetky web-stránky serverov, používajúce skriptovací jazyk PHP v CGI (common gateway interface) mode, nemajúce firewall-blokovanie príslušného portu, a takto umožňuje vzdialené spustenie exploit na takomto zraniteľnom serveri.