Platforma Android má 5 rokov

06.11.2012 | 14:26 | dodoedo | Novinky

Platforma Android má 5 rokov. Jej vznik sa de fakto datuje na 5. novembra 2007, kedy bolo založené zoskupenie Open Handset Alliance (jeho významnými zakladateľmi boli spoločnosti Google Inc., T-Mobile, HTC, Qualcomm, Motorola, a iné). V súčastnosti má zoskupenie Open Handset Alliance 84 členov.