Po prvý krát sa na Internete objavil útok typu IPv6 Distributed Denial of Service (DDoS)

21.02.2012 | 16:03 | dodoedo | Novinky

Bezpečnostná firma Arbor Networks, zameraná na riešenia zmierňovania DDOS útokov oznámila vo svojej výročnej štúdii, že po prvý krát sa reálne na Internete objavil útok na produkčné IPv6 siete, a síce typu Distributed Denial of Service (DDoS) (pozri si odkaz na konkrétnu štúdiu tamtiež).