Podrobná analýza Google VP8 kodeku z dieľne H.264 odborníkov

07.07.2010 | 14:22 | dodoedo | Novinky

Každý rok expertná skupina MP4-Tech porovnáva každú (komerčnú) h.264 implementáciu a zisťuje ich pokrok a prínos k zvýšeniu kvality. Tentokrát do skupinového profesionálneho testovania kodekov experti zaradili (ako sami píšu, na výslovné želanie množstva zainteresovaných) aj Google VP8 kodek. V správe Graphics a Media Lab, patriacom pod Moskovskú štátnu Univerzitu ruskí experti uvádzajú, že testovali a porovnávali VP8 enkodér s optimalizovanými x264 a XviD. Výsledky testov VP8 a H.264 sú zrovnateľné, a to aj napriek tomu faktu, že ruskí experti použili pri testoch neoptimalizovaný VP8 enkodér! Jasne to určuje sľubnú budúcnosť free VP8 kodeku, ktorá spočíva v open-source projektoch na jeho optimalizáciu (pozri napríklad našu správu o FFmpeg).