Podrobnosti zmluvy medzi Microsoftom a Novellom o spolupráci medzi OS Windows a Linux

08.11.2006 | 13:44 | Tomáš Hanzel | Novinky

Spolo?nosti Microsoft a Novell oznámili súbor rozsiahlych dohôd o obchodnej a technickej spolupráci, ktorá zlepší vzájomnú spoluprácu produktov Novell a Microsoft. Bližšie podrobnosti zmluvy medzi Microsoftom a Novellom o spolupráci medzi OS Windows a Linux nájdete na stránke itnews.sk