Porovnanie výkonu Mac OS X 10.8 versus Ubuntu Linux 12.04 LTS

23.02.2012 | 12:10 | dodoedo | Novinky

Porovnanie výkonu Mac OS X 10.8 versus Ubuntu Linux 12.04 LTS bolo vykonané pomocou "Phoronix Test Suite". Výsledky porovnávacích testov ukazujú, že komerčné Apple akoby malo v spracovaní grafiky momentálnu výhodu, keď ide o výkon pre OpenGL (samozrejme pri použití domáceho Apple-grafického softvérového zásobníku a.k.a. "stack" pre Intel Sandy Bridge hardvér). Vo výpočtovom výkone má ale v prevažnej väčšine navrch práve náš Linux. Zvýšenie grafického výkonu Linuxu, bežiaceho na Intel Sandy Bridge hardvér však už pripravujú Intel OTC vývojoví inžinieri.