Portál používate?ov NetBSD

07.09.2006 | 15:22 | 8086 | Novinky

?esky a slovensky hovoriacich požívate?ov systému NetBSD odnedávna zásobuje novinkami a ?lánkami nový portál - NetBSD.sk. Témy už existujúcich ?lánkov sú zaujímavé, napríklad Xen virtualizácia, alebo upgrade prekompiláciou zdrojových kódov. Koho zaujímajú systémy rodiny BSD, ur?ite neo?utuje návštevu :). A samozrejme, projekt víta každého, kto by sa chcel pripoji? k tvorbe obsahu webu.