Použitelnosť openSuse Linuxu

03.04.2007 | 13:52 | Ladislav Michnovic | Novinky

Na stránkach projektu openSuse je možné nájsť sekciu o Usability čiže použiteľnosti (v angličtine). Okrem už tu zmieňovaného prieskumu ohľadom 10.2, ktorý bol predĺžený do 14. mája, pribudli ďalšie ankety o sieťových kartách (koniec 13.4.) a o nastavení siete (koniec 20.4.) plus ďalšie zaujímavé výsledky iných prieskumov: napr. o novom Kick-Off-Startmenu v KDE v porovnaní s menu vo Windows Vista.