Použitie Bitcoin je v Rusku nezákonné

28.01.2014 | 13:01 | dodoedo | Novinky

Centrálna banka Ruskej federácie (CBRF) vydala včera oficiálne varovanie pre občanov a právnické osoby o tom, že použitie virtuálnej meny (Bitcoin) výmenou za ruble, cudziu menu, ako aj tovar a služby v Rusku je nezákonné. Neuposlúchnutie bude považované za potenciálne zapojenie sa do realizácie podozrivých transakcií, v súlade s právnymi predpismi o protiopatreniach voči legalizácii (praniu) špinavých peňazí plynúcich z trestnej činnosti a financovania terorizmu.