Použitie C++ v GNU GCC je schválené

31.05.2010 | 11:37 | dodoedo | Novinky

GCC Steering Committee a Free Software Foundation (FSF) sa dohodli a schválili použitie jazyka C++ pre písanie kódu v GNU Compiler Collection (GCC). Doteraz bol preferovaný programovací jazyk C, od tohto rozhodnutia vzniká určitá voľnosť pre vývojárov (v rámci štandardu C++98) pre výber knižníc a vlastností (jazykových funkcií).