Použitie knižníc Webix (knižníc JavaScript UI komponentov) pre krížové načítanie dát medzi doménami

21.10.2013 | 12:16 | dodoedo | Novinky

Potreba krížového načítania dát web-stránky medzi doménami - stránka môže využívať dáta z rôznych zdrojov (ich súčasťou môžu často-krát byť API poskytované treťou stranou), alebo z inej príslušnej aplikácie, ktorá je umiestnená na inom mieste - je z bezpečnostných dôvodov zdrojom problémov. Použitie knižníc Webix (knižníc JavaScript UI komponentov) na tento účel je ukázané v článku na webix.com/blog/.