Poznáte Horde Groupware?

15.11.2012 | 15:13 | dodoedo | Novinky

Poznáte Horde Groupware? Vyskúšajte free open-source podnikovú suitu programov (PHP implementácia), založených na web-prehliadači, určených pre potreby vzájomnej spolupráce a informovanosti užívateľov vnútropodnikovej siete. Je porovnateľné s Open-Xchange, Scalix a Zimbra. Admini, vyskúšajte.