Právny spor Google vs. Oracle

10.05.2012 | 14:28 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť Google teraz, po týždňoch právnej bitke s Oracle čelí momentálne už len jednému porušeniu, čo sa týka Oracle Java copyrights: v deviatich riadkoch rangeCheck kódu nájdených v Java-triedach/súboroch TimSort.java a ComparableTimSort.java (rangeCheck kód bol zo zdroja odstránený vo verzii Android 4.0). Pre Google to znamená, že 5 rôznych porušení z jeho strany sa teraz scvrklo len na jedno (!). Taktiež je už jasné, že predmetné rangeCheck predstavuje takú malú časť z 15 miliónov riadkov zdrojového Androidu kódu, že všetky prípadné ujmy, ktoré týchto 9 riadkov kódu spôsobilo Oracle, budú pravdepodobne veľmi malé. Samozrejme, sme ešte v patentovej fáze celého súdneho procesu, po ktorej bude nasledovať vyčíslenie škôd. Základnou otázkou stále ostáva, či sa "copyrightability" (ochrana autorským právom) vzťahuje na štruktúry, sekvencie a organizáciu (SSO) v 37-mich Java API v Android, a to stále musí rozhodnúť tento súd. Pozri si preto aj našu správu: Európsky súdny dvor vydal rozsudok o tom, že na programovacie jazyky (API) nemožno aplikovať autorské práva.