Prednáška Bitcoin

26.10.2011 | 07:18 | Samuel BWPOW Kupka | Novinky

V stredu, 2. novembra 2011 o 13:00 sa v miestnosti P/01 na Prírodovedeskej fakulte UPJŠ (Jesenná 5) v Košiciach bude konať prednáška v rámci semináru Bez(A)Dis. Prednášať bude Juraj Bednár zo spoločnosti DIGMIA. Témou bude Bitcoin - peer-to-peer mena. Prednáška je prístupná pre širokú verejnosť bez registrácie. Pozývame a tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tejto revolučnej myšlienke.