Prednáška Strojové učenie

25.03.2012 | 12:07 | Samuel BWPOW Kupka | Novinky

V pondelok, 26. marca 2012, o 14:32 sa v miestnosti VKM, Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach bude konať v rámci semináru Bez(a)Dis prednáška na tému: Úvod do matematických modelov v strojovom učení. Prednášajúcim bude Ľubor Ladický (Robotics Research Group, Department of Engineering Science, University of Oxford). Viac informácií na stránke bezadis.ics.upjs.sk.