Prednáška Tomáša Zaťka o Red teamingu

10.09 | 11:11 | kdurechova | Bezpečnosť

Your New Hire Turned to be a Hacker